Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn:

Phấn đấu phát triển trở thành đơn vị hàng đầu, đáng tin cậy về đào tạo và huấn luyện kỹ năng cho học sinh ở tất cả các cấp bậc.


Sứ mệnh:

 Là đơn vị đi đầu trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng để học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, năng động, sáng tạo, có năng lực nền tảng vững chắc cho tương lai.


Giá trị cốt lõi:

Trách nhiệm - Sáng tạo - Khát vọng - Phát triển.

 

Giỏ hàng (0)