Bài tập thở phục hồi chức năng Phổi giúp phòng chống dịch covid 19

Bài tập thở phục hồi chức năng Phổi giúp phòng chống dịch covid 19

"Bài tập thở phục hồi chức năng Phổi giúp phòng chống dịch covid 19."

Nước ta đang bước vào giai đoạn căng thẳng của cuộc chiến chống dịch covid 19.

Mọi người hãy ở nhà luyện tập 7 bài tập thở nhiều lần mỗi ngày.

 Bảo vệ bản thân theo quy tắc 5K của bộ y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi.

Giỏ hàng (0)